Прием на ученици в 5-ти клас за учебната 2019/2020 г.:

-1 паралелка с избираеми часове по английски език / 1 паралелка по 26 ученици – 26 ученици/

-4 паралелки с избираеми часове по математика и български език и литература / 4 паралелки по 26 ученици – 104 ученици/