Прием на ученици в 5-ти клас за учебната 2017/2018 г.:

-1 паралелка с избираеми часове по английски език / 1 паралелка по 26 ученици – 26 ученици/

-2 паралелки с избираеми часове по математика и информационни технологии / 2 паралелки по 26 ученици – 52 ученици/