Поради продължително отсъствие по болест
на Мая Димитрова – преподавател по ИТ и математика
има промяна в програмата на класовете.
– 5б клас на 11.03.2019г. ще имат 5 часа.
– 6б клас на 14.03.2019г. ще имат 6 часа.