15 септември, 2017

На добър час!

На добър час, скъпи ученици, учители и родители! Нека тази учебна година бъде успешна, вдъхновена и щастлива за всички! Директор: Цеца Тонева
14 септември, 2017

Списък на новопритите ученици

Новоприети ученици
13 септември, 2017

Класни ръководители

Списък на класните ръководители
11 септември, 2017

Откриване на учебната година

Откриването ще се състои на 15.09.2017г. от 9:00ч.