На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 34 ОУ „Стою Шипков“, актуални за учебната 2016/2017 година: