На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 34 ОУ „Стою Шишков“, актуални за учебната 2019/2020 година: