Програма за уязв. групи Тонева (1)На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 34 ОУ „Стою Шишков“, актуални за учебната 20172018година: