по ред Име, презиме, фамилия длъжност
1 Цеца Ангелова Тонева Директор
2 Иван Николаев Нешев Зам. Директор УД
3 Боряна Тодорова Толовска Зам. Директор АСД
4 Лилия Костадинова Гинева Старши учител -БЕЛ
5 Вера Емилова Червенякова Старши учител -БЕЛ
6 Ваня Кирилова Лилова Старши учител – АЕ
7 Румяна Кирилова Виденова Старши учител – АЕ
8 Слави Вениаминов Димитров Старши учител – АЕ
9 Снежана Иванова Георгиева Старши учител – Математика
10 Виолета Димитрова Добрева Старши учител – Математика
11 Марияна Йолова Дашковска Старши учител – История и Цивилизация
12 Катя Борисова Тончева Старши учител – Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование
13 Любов Петроний Карагитлиева Старши учител – Музика
14 Лилия Викторова Станчева Старши учител -Физическо възпитание и спорт
15 Роза Колева Георгиева Старши учител – Изобразително изкуство
16 Атанаска Кирилова Делева-Шутова Старши учител -Физическо възпитание и спорт
17 Мария Георгиева Стойкова Старши учител ДТИ
18 Лиана Димитрова Кирякова Старши учител – начален етап
19 Снежина Петрова Рангелова Старши учител – начален етап
20 Николина Георгиева Колева Младши учител – начален етап
21 Елка Димчова Йорданова Старши учител – начален етап
22 Мима Асенова Димитрова Старши учител – начален етап
23 Татяна Танева Мишева Учител – начален етап
24 Веселка Цолова Иванова Старши учител – начален етап
25 Красимира Борисова Цанова Старши учител – начален етап
26 Здравка Дикова Тотева Старши учител – начален етап
27 Марияна Толева Толева Старши учител – начален етап
28 Людмила Валентинова Дайска  Учител – начален етап
29 Гергана Димитрова Георгиева Старши учител – начален етап
30 Пенка Христова Гоцева Старши учител – начален етап
31 Виргиния Цветанова Цолова Старши учител – начален етап
32 Снежина Иванова Гелева Главен учител – начален етап
33 Вероника Кирилова Висоцка Старши учител – начален етап
34 Мария Лазарова Георгиева Старши учител – начален етап
35 Роза Стойкова Йонева Старши учител
36 Кръстина Първанова Рачева Старши учител
37 Светла Йорданова Костадинова Учител – Информационни технологии
38 Сребра Славчева Сиракова Учител- начален етап
39 Имелда Димитрова Владева Учител – начален етап
40 Детелина Неделчева Стоянова Учител – начален етап
41 Мария Пламенова Нинова Учител– начален етап
42 Красимира Ангелова Стоянова Учител – начален етап
43 Таня Иванова Русинова Учител – начален етап
44 Михаела Стойчева Георгиева Учител – начален етап
45 Биляна Александрова Якимова Учител – начален етап
46 Росица Мирославова Гернат Старши учител
47  Емилия Йосифова Дервишева  Учител ЦДО
48  Мария Димитрова Иванова  Учител ЦДО
49  Костадинка Димитрова Янева Старши учител ПГ
 50 Цветелина Величкова Величкова  Учител ПГ
 51 Елена Радоева Александрова Педагогически съветник
 52  Елисавета Ангелова Ангелова  Старши ресурсен учител
 53   Александрия Радойчич   Ресурсен учител