Обществен съвет

Обществен съвет

№ клас Име телефон mail

1. Диана Димитрова Р-н Красно село dianadimitrova66@abv.bg

2. 2а Йордан Вакъвчиев Член 0888234509 dancho@technopolis.bg

3. 3б Гергана Иванова Христова – Милтенова Резерва 0899309204 gmiltenova2010@gmail.com

4. 3г Галя Грошлева Председател 0887604907 Zakon_13@abv.bg

5. 4г Моника Симеонова Миленкова Член 0888884327 m.milenkova@abv.bg

6. 5а Надежда Ангелова Кирова Шопова Член 0888889244 nks@ebn.egmont.com

7. 5б Тодор Кочев Член 0889272364 todeor@gmail.com

8. ПГ б Екатерина Н. Тренчева Член 0885645565 kate@noarx.com

9. Тереза Трифонова Резерва 0887665199 terezatrifonova@gmail.com