Предучилищна група

Уважаеми родители,

  • На бутоните по-долу ще намерите информация относно приема за подготвителни групи

Уважаеми родители,

  • На бутона по-долу ще намерите учебния план за предучилищните групи за 2016/2017год.