Уважаеми родители,

  • Свободните места за 2 клсиране са - 29.
  • Информация за сроковете за подаване на документи и други дейности са качени на бутон "График дейности .
  • Подробна информация ще можете да намерите в документите качени по-долу.
Декларация за съгласие

Класни ръководители