Уважаеми родители,

  • Информация за приема в I клас е налична.
  • Подробна информация може да намерите в документите качени по-долу.

Класни ръководители

  • Красимира Стоянова
  • Весека Иванова
  • Лиана Кирякова
  • Здравка Тотева
  • Мария Нинова