Уважаеми родители,

  • Информация за приема в I клас е налична.
  • Подробна информация може да намерите в документите качени по-долу.

Класни ръководители

  • Марияна Толева
  • Гергана Димитрова
  • Росица Гернат
  • Виргиния Цолова