Уважаеми родители,

    <
  • Информация за сроковете за подаване на документи и други дейности са качени на бутон "График дейности .
  • Подробна информация ще можете да намерите в документите качени по-долу.
Декларация за съгласие

Класни ръководители

  • 1А - Таня Русинова
  • 1Б - Елка Йорданова
  • 1В - Николина Колева
  • 1Г - Татяна Мишева
  • 1Д - Мима Димитрова