Нашата визия

  • 34. ОУ „Стою Шишков“ запазва своя облик и традиции;
  • 34. ОУ „Стою Шишков“ функционира в едносменен режим;
  • 34. ОУ „Стою Шишков“ предлага максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща среда;
  • 34. ОУ „Стою Шишков“ развива базовата и функционалната грамотност в областта на четенето, математиката, природните науки и технологии и дигиталните умения.
  • Педагогическите специалисти са компетентни, подкрепящи, диалогични, отворени за иновации, с мисия и с нагласа за постоянно учене и развиване на личностните си и професионални компетентности, мотивиращи и вдъхновяващи децата и учениците, помагащи им да изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации.
  • Децата и учениците притежават компетентности и се стремят към личностно развитие и усъвършенстване през целия живот. Те притежават нагласа за успешна социална и професионална реализация и за принос към обществото. Те са активни граждани, които съхраняват традиционните  ценности.