Контакти

Адрес:

34. ОУ „Стою Шишков“, гр. София, район Красно село

ж.к. Борово, ул. „Родопски извор“ № 43

Приемно време:
Директор: Цеца Тонева
Понеделник: 13:30ч.-15:30ч.
Четвъртък: 10:30ч.-12:30ч.

ЗДУД:
1. Иван Нешев
2. Антоанета Кадиева
3. Надежда Луканова
Сряда: 14:00ч.-16:00ч.
Четвъртък:10:00ч.-12:00ч

ЗДАСД:
Светлана Димитрова

Свържи се с нас:

телефони:

+359 (02) 8593074 – директор

+359 (02) 8598806 – зам.-директор

+359 (02) 8594131- канцелария

e-mail: info-2209034@edu.mon.bg