Лични данни

Длъжностно лице за защита на личните данни:

адвокат Елена Иванова Златева

тел. 0882030565

e-mail: ezlateva@abv.bg

  • Инструкция
  • Политика