НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда

  • Модул 1 “Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства у спорт“