Заявление за отсъствия за 3 дни –чл. 62, ал. 1, т. 3 и чл. 62, ал.2

Заявление за отсъствия за 7 дни – чл. 62, ал. 1, т. 4 и чл. 62, ал.3

Регламент отсъствия по медицински причини:

1.Писмо

2.Изисквания

 

3.Медецинска бележка