Уважаеми родители,
Прием в 1 клас за учебната 2022/2023 г. ще се извършва чрез СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища в гр. София, съгласно следния ГРАФИК.

  • НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община