Учебни планове за учебната 2023/2024г.

Учебен план за Предучилищна група:

Учебен план за 1 клас:

Учебен план за 2 клас:

Учебен план за 3 клас:

Учебен план за 4 клас:

Учебен план за 5 клас:

Учебен план за 6 клас:

Учебен план за 7 клас: