Списък на новопритите ученици
14/09/2017
Родителска среща
15/09/2017

На добър час!

На добър час,

скъпи ученици, учители и родители!
Нека тази учебна година бъде успешна,
вдъхновена и щастлива за всички!

Директор: Цеца Тонева

Вашият коментар