На добър час!
15/09/2017
Общо събрание на училищното настоятелство на 06.11.2017 г. – понеделник от 18,00 часа
04/10/2017

Родителска среща

Родителска среща на 20.09.2017г.
18:00 ч. – Предучилищна група;
18:00 ч. – 1 – 4 клас;
 18:30 ч. – 5 – 7 клас;

Вашият коментар