Общо събрание на училищното настоятелство на 06.11.2017 г. – понеделник от 18,00 часа

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

НА 34-ТО ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“, ГР. СОФИЯ

 

 

 

Вашият коментар