Прием в подготвителна група

Уважаеми родители,

Заявление за прием в подготвителна група се подава чрез информационната система

за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата.

https://kg.sofia.bg

Наредбата е качена в меню „Прием“

Вашият коментар