Покана – родителска среща извън класната стая

Родителска среща  – на 10.05.2018г  от 18:00 ч. в кафе „SEVEN“ – ул.Ястребец №25 – А

Вашият коментар