17/06/2018

Родителска среща за Първи клас и ПГ

Родителската среща за Първи клас и  Подготвителна група ще бъде на 11 септември 2018г от 18:ооч.
13/06/2018

Свободни места за Трето класиране за 1клас няма!

11/06/2018

Второ класиране за първи клас

Приети на второ класиране за  първи клас
07/06/2018

Свободни места за прием в първи клас

Свободни места за второ класиране за първи клас: 5 Заявление за кандидатстване за второ класиране.