Родителска среща

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 Уважаеми родители,

На 26.09.2018 г. ще се проведе родителска среща,  както следва:

ПГ от 17.30 ч.

 I , II, III и IV клас от 18:00 часа.

V , VI и VII клас от 18:30 часа.

За разпределението по стаи виж тук

Вашият коментар