Благодарност от екипа на 34 ОУ

Благодарим на акционерно дружество GrECo JLT Group, което дари на УН при 34 ОУ „Стою Шишков“
чек на стойност 750 EUR в помощ на децата със специални образователни потребности

Вашият коментар