Концерт „34 търси таланти“
28/05/2019
Обява
20/06/2019

Благодарствено писмо!

Национална федерация Българско Кемпо – БУЛКЕМПО

Изключетелни постижения на

Деляна Димитрова Костова – IV Г клас

Деница Димитрова Костова – VI Б клас

Вашият коментар