Обява

ОБЯВЯВАМ : Процедура за набиране на предложения и избор на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, аа нуждите на 34. ОУ „Стою Шишков“, за период от три учебни години: 2019/ 2020 г., 2020/ 2021 г. и 2021/ 2022 година.
Виж подробно

Вашият коментар