Благодарствено писмо

Сдружението на българските начални учители
изказва благодарност за показаните отлични знания
от учениците от начален етап в състезанията през учебната 2018 – 2019г.https://site2.34ou.org/wp-content/uploads/2019/08/34бл.-писмо.pdf

Вашият коментар