Първи клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Заявление за кандидатстване в 1 клас в 34. ОУ „Стою Шишков“ подавате съгласно графика по един от 3 начина:
1. В канцеларията на училището от 08:00ч. – 16:30ч.;
2. На линк:
https://docs.google.com/forms/d/1XuUib7tHGwr-OkZrwyXCqaz0eqnM4pPruDkMLGsAnZg/edit
3. На имейл:
34OU1klas@gmail.com

Входящ номер ще получите на имейла, който сте написали в заявлението.
Справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и  деца ще се извършват служебно от училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации.
Заявление и график можете да намерите  в секция прием – първи клас.Вашият коментар