Разпределение по паралелки на учениците от 1 клас и ПГ за учебната 2020/2021г.

Файлът с разпределението по паралелки в 1 клас е качен в секция „ПРИЕМ“ – „ПЪРВИ КЛАС“ – бутон „Записани 1.ВИ клас“
Файлът с приетите в ПГ5 и ПГ6 е качен в секция „ПРИЕМ“ – „Предучилищна група“ – бутон „Списъци на приетите в ПГ“