Разпределение по паралелки на учениците от 1 клас и ПГ за учебната 2020/2021г.

Родителски срещи за 1 клас, ПГ и за родители на ученици от Vв клас, които през учебната 2020/2021 година ще бъдат в VIклас
27/08/2020
Откриване на учебната година
08/09/2020

Разпределение по паралелки на учениците от 1 клас и ПГ за учебната 2020/2021г.

Файлът с разпределението по паралелки в 1 клас е качен в секция „ПРИЕМ“ – „ПЪРВИ КЛАС“ – бутон „Записани 1.ВИ клас“
Файлът с приетите в ПГ5 и ПГ6 е качен в секция „ПРИЕМ“ – „Предучилищна група“ – бутон „Списъци на приетите в ПГ“

Comments are closed.