Родителски срещи за 1 клас, ПГ и за родители на ученици от Vв клас, които през учебната 2020/2021 година ще бъдат в VIклас

Уважаеми родители,

Във връзка с началото на учебната година, Ви уведомяваме, че на 02.09.2020 г. в 34. ОУ „Стою Шишков“ ще се проведат родителски срещи, както следва:

  • от 17:30 часа за деца в предучилищните групи, както следва;

ПГ – 5 с учител Цветелина Илиева в класната стая;

ПГ – 6 с учител Костадинка Янева (тел. 0888277712) в електронна среда Microsoft 365, Teams

Списъците са на деца, класирани към 26.09.2020 г.

  • от 18:00 часа – за родители на ученици, записани в I  клас, срещите ще се проведат в класните стаи /1 етаж/
  • от 18:30 часа – за родители на ученици от Vв клас, които през учебната 2020/2021 година ще бъдат в VIклас, срещата ще се проведе в учителската стая.

От ръководството