Обява за конкурс по документи за извън класна дейност

  1. Обява
  2. Заявление за кандидатстване
  3. С П И С Ъ К на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в 34. ОУ „Стою Шишков“
  4. ЦЕНОВА ОФЕРТА