Oлимпиада по Астрономия

Резултати на явилите се на общински кръг и допуснати до областния кръг на олимпиадата по астрономия.

Първа възрастова група – ученици V и VI клас.

Втора възрастова група – ученици VII клас.