Спортен фестивал „Всички заедно“

На 31.05.2021 г. от 13:30 до 16:30 ч. в училищния двора на 34.ОУ „Стою Шишков“ се проведе Спортен фестивал с подкрепата на Столична община „Всички заедно“ по “ Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в  Столична община“ и под егидата на «София – Европейска столица на спорта». Участие взеха всички ученици от втори и трети клас на училището, ученици от прогимназиален етап, класни ръководители, учители и училищното ръководство.

 Учениците от петте втори класа във вътрешния двор на училището участваха в надпревари чрез щафетни игри. Те демонстрираха наученото от естествено-приложните движения в състезателни условия. Децата от петте трети класа във външния двор на училището на турнирен принцип определиха победителя и неговите подгласници в спортни игри. Те показаха кои от тях най-добре са овладяли основните елементи на изучаваните игри. Наградите за участниците, независимо от постигнатото класиране бяха еднакви. Всяко дете получи  – тениска с с герб на СО, логото на «София – Европейска столица на спорта» и името на училището. Отборните награди бяха  топка за всяка от десетте паралелки. Те бяха тържествено връчени от ръководството на училището