Родителска среща 1 клас

Родителска среща за ПГ и ПЪРВИ клас ще се проведе на 09.09.2021 г. от 18.00 ч.

 Списъците на учениците по паралелки ще бъдат качени на сайта на 03.09.2021 г.