Присъствен учебен процес

1.Заповед -организация за тестване
2.Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидимична обстановка в училищата

Декларации за съгласие за тестване на ученици с бързи неинвазивни антигенни тестове

Декларациите – Приложение №1 и Приложение №2 (за ученици със СОП) следва да се попълват от родители на ученици в I – IV клас, пожелали след 11.11.2021 г. включването на децата им в присъствено обучение, или от родители на ученици в I – IV клас, вече подали декларации по стария образец, но желаещи да се възползват от възможността децата им да не бъдат тествани, а да представят документ за ваксиниране или за наличие на антитела.