Дни на отворените врати

Уважаеми родители,

Дни на отворени врати:

За 1.клас

На 11.05.2022 г. от 08.00 ч. до 08.40 ч. ще можете да се запознаете с бъдещите класни ръководители на първи клас, а от 08.40 ч. до 09.30 ч. ще можете да разгледате и училището.

За ПГ

На 21.04.2022 г. от 13.30 ч. до 14.30 ч. ще можете да се срещнете с преподавателите на децата в ПГ и да разгледате училището.