Родителска среща Подготвителни групи

Родителската среща ще се проведе на 08.09.2022г. от 18:15 ч.