Учебни смени – I срок

I Смяна от 8:00ч. -учениците от 1, 2, 3, 4 и 5 класове

II Смяна от 13:30ч. – учениците от 6 и 7 класове