Родителска среща за 5 клас

На 14.09.2022г. от 18:00ч. ще се проведе родителска среща за родителите на учениците в 5 клас.
както следва:
VА клас -331 кабинет.
VБ клас -330 кабинет.
VВ клас -329 кабинет.
VГ клас -110 кабинет.
VД клас -326 кабинет
.