28/10/2022

Клуб народни танци

Народни танци – информация за клуба.Линкът за записване се намира в секция „За родителите – извънкласни дейности“
18/10/2022

Спортен фестивал

На 12.10. и 14.10.2022 г. от 10:30 до 12:30 ч. в училищния двора на 34.ОУ „Стою Шишков“ се проведе Спортен фестивал с подкрепата на Столична община „Всички […]
10/10/2022

Спортен фестивал

В седмицата 10.10. – 14.10.2022 г. в 34-то основно иновативно училище „ Стою Шишков” ще бъде организиран и проведен Спортен фестивал с подкрепата на Столична община […]