Спортен фестивал

В седмицата 10.10. – 14.10.2022 г. в 34-то основно иновативно училище „ Стою Шишков” ще бъде организиран и проведен Спортен фестивал с подкрепата на Столична община „Всички заедно II “, който е по „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта“ към Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта“.

Програмата на проекта включва организиране на училищен празник с допълнителни занимания на учениците със спортни дейности и насърчаване на здравословния начин на живот чрез спорт.

Спортните занимания ще бъдат организирани за времето от 10:30 ч. до 12:30 ч., като учениците от втори клас на училището ще бъдат включени на 12.10.2022 г. (сряда), а учениците от трети клас – на 14.10.2022 г. (петък).