Спортен фестивал

На 12.10. и 14.10.2022 г. от 10:30 до 12:30 ч. в училищния двора на 34.ОУ „Стою Шишков“ се проведе Спортен фестивал с подкрепата на Столична община „Всички заедно II“ по “ Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в  Столична община“ и под егидата на „София – Европейска столица на спорта“. Участие в него взеха всички ученици от втори и трети клас на училището, ученици от прогимназиален етап, класни ръководители, учители и училищното ръководство.

Учениците от петте втори и петте трети класа във вътрешния двор на училището участваха в надпревари чрез щафетни игри. Те демонстрираха наученото от естествено-приложните движения в състезателни условия.

Наградите за участниците, независимо от постигнатото класиране бяха еднакви. Всеки ученик получи  – тениска с с герб на СО, логото на „София – Европейска столица на спорта“ и името на нашето училището. Отборните награди бяха топка за всяка от десетте паралелки. Те бяха тържествено връчени от ръководството на училището.

Чрез реализрането на проекта продължаваме традициите за развиване и обогатяване на извънкласните дейности в областта на физическото възпитание и спортa, здравословния начин на живот и гражданското образование и стуимулираме участието на учениците в следващи спортни инициативи.