17/11/2023

Резултати от Софийски Математически Турнир

26/10/2023

Клуб за хора и народни танци

Линк за записване
17/10/2023

Съобщение

Уважаеми родители, Напомняме Ви, че официалният канал за изпращане на информация от 34. ОУ „Стою Шишков“ към родителите е платформата НЕИСПУО в частта ѝ електронен дневник.
13/10/2023

Спортен фестивал „Да играем и спортуваме“

На 10.10.2023 г и на 11.10.2023 г. в 34. ОУ „Стою Шишков“ се проведе инициативата Спортен фестивал с подкрепата на Столична община „Да играем и спортуваме“. […]