Наша гордост в математиката!

Филип Мартинов Панков – Златен медал, I място на „Коледно математическо състезание“