Родителски срещи на 28.03.2023г.

за децата от подготвителните групи от 17.30 ч. до 18.00 ч. 
за учениците от I клас и II клас от 18.00 ч до 19.00 ч.
за учениците от III клас и IV клас от 18.30 ч до 19.30 ч.
консултации с родители на ученици от V клас до VII клас от 18.30 ч до 19.30 ч.

Класни стаи и кабинети: