Наша гордост в математиката!

Александар Шуманов- 3 място, 1. в клас, Математика без граници