Ние вече сме грамотни!

Тържествата на първи клас с класни ръководители:
1А – Красимира Стоянова; 1Б – Веселка Иванова; 1В – Биляна Якимова; 1Г – Христина Христова; 1Д – Емилия Дервишева;