Празник на хорото в 34. ОУ

11.05.2023 г. празник на хорото!