25/08/2023

Родителска среща

Уважаеми родители, на 11.09.2023 г. ще се проведе родителска среща за учебната 2023/2024 г.:
21/08/2023

Необходими пособия за I клас 2023/2024 г.:

03/08/2023

Уважаеми родители и ученици ,

Във връзка с освобождаване на помещенията, заемани от Частно Ливанско училище, Ви информираме, че през 2023/2024 уч. г. 34. ОУ преминава на едносменен режим-учебните часове ще […]