Уважаеми родители и ученици ,

10/07/2023
Необходими пособия за I клас 2023/2024 г.:
21/08/2023

Уважаеми родители и ученици ,

Във връзка с освобождаване на помещенията, заемани от Частно Ливанско училище, Ви информираме, че през 2023/2024 уч. г. 34. ОУ преминава на едносменен режим-учебните часове ще се провеждат сутрин.

Comments are closed.