Уважаеми родители и ученици ,

Във връзка с освобождаване на помещенията, заемани от Частно Ливанско училище, Ви информираме, че през 2023/2024 уч. г. 34. ОУ преминава на едносменен режим-учебните часове ще се провеждат сутрин.