Родителска среща

Уважаеми родители,

на 11.09.2023 г. ще се проведе родителска среща за учебната 2023/2024 г.:

  • за 1 клас по паралелки от 18:00 ч.
  • за ПГ от 17:30 ч.